Sut i Lanhau Canllaw Cam Wrth Gam ar gyfer Windshield Beic Modur?

Presoak
Rhowch dywel mawr neu gadach cotwm meddal ar y darian bob amser.Rhaid socian y tywel â dŵr a'i osod ar y darian am o leiaf 5 munud i feddalu pethau.Tynnwch y tywel a gwasgwch y dŵr allan dros y darian wrth i chi symud y malurion yn ysgafn i lawr ac i ffwrdd â'ch llaw.Cadwch y pwysau yn ysgafn i osgoi crafu'r wyneb.Mae'n well cadw'r tywel hwn ar gyfer presocian yn unig.Ni ddylid ei ddefnyddio ar unrhyw gam arall o waith cynnal a chadw windshield oherwydd halogiad baw a malurion.Golchwch y tywel socian yn rheolaidd.
Glanhad a Thriniaeth Terfynol
Unwaith y bydd y sgrin yn rhydd o unrhyw bygiau a baw, mae'n bryd gwneud eich glanhau a'ch triniaeth derfynol.Mae'r driniaeth derfynol hon fel arfer yn golygu dechrau gyda gorchudd cwyr ysgafn neu ffilm ar sgrin lân i wasgaru'r dŵr a'i gwneud yn haws cael gwared ar fygiau, baw a malurion ar gyfer glanhau yn y dyfodol.


Amser postio: Mai-25-2020