Sut i lanhau canllaw cam wrth gam Windshield Beic Modur?

Presoak
Presoak y darian bob amser gyda thywel mawr neu frethyn cotwm meddal. Rhaid socian y tywel â dŵr a'i osod ar y darian am o leiaf 5 munud i feddalu pethau. Tynnwch y tywel a gwasgwch y dŵr dros y darian wrth i chi symud y malurion yn ysgafn i lawr ac i ffwrdd â'ch llaw. Cadwch y pwysau yn ysgafn er mwyn osgoi crafu'r wyneb. Y peth gorau yw cadw'r tywel hwn ar gyfer presoaking yn unig. Ni ddylid ei ddefnyddio ar unrhyw gam arall o gynnal a chadw windshield oherwydd halogi baw a malurion. Golchwch y tywel socian yn rheolaidd.
Glanhau a Thriniaeth Derfynol
Unwaith y bydd y sgrin yn rhydd o'r holl berfeddion baw a baw, mae'n bryd gwneud eich glanhau a'ch triniaeth derfynol. Mae'r driniaeth olaf hon fel arfer yn cynnwys dechrau gyda chwyr ysgafn neu orchudd ffilm ar sgrin lân i wasgaru'r dŵr a gwneud symud bygiau, baw a malurion yn haws i'w glanhau yn y dyfodol.


Amser post: Mai-25-2020